Info@setnic-co.com

خط مشی کیفیت

از مهمترین اهداف شرکت ست نیک در سی سال گذشته ارایه به روز تجهیزات و سیستم های ارائه شده مطابق با آخرین دستاوردها و تکنولوژی روز بوده است .با عنایت به اهمیت این موضوع شرکت ست نیک اولین شرکت ایرانی بوده است که همزمان با ورود سیستمهای موبایل درایران درانواع رکتی فایرهای مخابراتی تولیدی خود از سیستم Current Mode و Active PFC استفاده نموده است .


ودر ادامه با توجه به نیاز روز افزون کشور به انواع UPS و در جهت استفاده از بهترین برندهای د نیا برای اولین بار اقدام به ورود انواع باتری های خشک اروپایی جهت استفاده در محصولات تولیدی خود وهمچنین ارائه به بازار نمود.